Het najaar is weer gekomen. Duizenden ganzen uit het noorden overwinteren weer in Nederland. Zo ook in van Oordt`s Mersken.