De Boomvalk. Deze foto heb ik genomen bij de kruising Koningsdiep, Beetservaart ik stond aan de andere kant van de vaart het was zo goed als open veld. De Boomvalk zat rustig in een dode boom van de zon te genieten. Zodat ik enkele foto`s kon maken.

 

De Boomvalk komt veel voor in gebieden met veel variatie en een ruime hoeveelheid prooidieren, omgeven door bos of bosjes. Zowel hoogveengebieden als polders kunnen voldoen, mits ze maar beschutting leveren om te broeden en open gebied om te jagen.

Dat de Boomvalk ooit succes vol gebroed heeft in Van Oordt's Mersken is nog niet voor gekomen.