Van Oordt`s Mersken 2

Ganzen. Vroeger, dan praat ik over eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Over-winterden er tienduizenden Grauwe ganzen in de Hege Geasten. Vlogen ze s `morgens vroeg uren achter elkaar naar hun foerage gebieden. En kwamen dan s `avonds weer terug om te overnachten. Na de over-wintering gingen ze weer naar Noord-Europa om te broeden. Scandinavië en de Oostzee. Nu zijn ze, sinds enkele decennia`s over het gehele land verspreid. En de aantallen van toen komen nu niet meer voor in Van Oordt`s Mersken. 

Foto boven: Grauwe ganzen en een Witte Reiger.

Er zijn verschillende soorten ganzen oa. Grauwe gans, kolgans, Rietgans, Brandgans en de Rotgans.

Foto boven: Grauwe ganzen en Brandganzen.

De Koekoek. Wie kent hem niet. Een vogel die zich niet zomaar laat fotograferen. Broedparasieten zoals de (gewone) Koekoek broeden niet hun ei zelf uit. Het vrouwtje legt haar ei in het nest van een andere vogelsoort. Vaak zijn dit kleine insecteneters, zoals de Gekraagde roodstaart, de  Kleine karkiet en de Heggemus. De eitjes lijken vaak goed op die van de gastheer. De koekoeksjongen komen vaak eerder uit het ei dan de jongen van de gastheer, waarna het koekoeksjong de eieren en jongen van de  gastheer uit het nest kan gooien of meer voedsel krijgt. Op zijn minst bij enkele koekoeksoorten is de tijd tussen de bevruchting en het leggen van het ei een dag later dan bij de gastheer waardoor het jong al wat verder ontwikkeld is (zo'n 31 uur) en sneller uit het ei komt dan de jongen van de gastheer.

(bron Wikipedia)

 

Koekoek Foto: links

 

 

 

 

De Boomvalk. Deze foto heb ik genomen bij de kruising Koningsdiep, Beetservaart ik stond aan de andere kant van de vaart het was zo goed als open veld. De Boomvalk zat rustig in een dode boom van de zon te genieten. Zodat ik enkele foto`s kon maken.

 

De Boomvalk komt veel voor in gebieden met veel variatie en een ruime hoeveelheid prooidieren, omgeven door bos of bosjes. Zowel hoogveengebieden als polders kunnen voldoen, mits ze maar beschutting leveren om te broeden en open gebied om te jagen.

Dat de Boomvalk ooit succes vol gebroed heeft in Van Oordt's Mersken is nog niet voor gekomen.

 

 

                                                                                       

 

 

De nestholte zat ongeveer op een hoogte van 2 meter. Het mooie van een specht is wanneer hij bv mensen ziet, achter de boom of tak kruipt. Zodat ze hem niet kunnen zien. Toen ik het nestholte ontdekte hadden ze al jongen, er werd dus steeds op en  neer gevlogen met voedsel. (fotocamera op afstand bediend).

 

De grote bonte specht is met een lengte van 20 tot 26 cm en een gewicht van 60 tot 110 gram een vrij grote vogel, die bovenop zwart is en wit van onder. Hij heeft grote, ovale witte schoudervlekken en een rode anaalstreek. De ogen zijn bruinrood, de snavel en de poten zijn grijs. Het mannetje heeft een rode vlek op het achterhoofd, het vrouwtje heeft een geheel zwarte kruin.

Bron: Wikipedia

Ook de vos hoort in Van Oordt`s Mersken thuis.

 

De vos heeft een slanke snuit en puntige rechtopstaande oren. De staart is lang, dik en ruig. Hij heeft een schouderhoogte van 35 tot 40 centimeter en staat hoog op de poten. Hij heeft een kop-romplengte van 58 tot 90 centimeter met een staart van 32 tot 48 centimeter. Hij weegt zes tot tien, soms vijftien kilogram. Mannetjes zijn over het algemeen groter dan vrouwtjes

Bron: Wikipedia

Fazanten zijn prachtig gekleurde vogels - althans, de mannetjes. De vrouwtjes zijn bijzonder goed gecamoufleerd. De fazant komt van nature voor in Europa, maar niet in de West-Europese landen. Het gebied tussen Georgië, Armenië, Azerbeidzjan en van Vietnam tot in Noord-Korea vormt het oorspronkelijke leefgebied van de fazant.

De Romeinen waardeerden de fazant om zijn vlees en zorgden ervoor dat de soort zich over grote delen van Europa verspreidde. De groei van het Europese fazantenbestand vond later plaats. Vooral ten behoeve van de plezierjacht werden vanaf de 18e eeuw grote aantallen fazanten gefokt en losgelaten. Dit is in Nederland verboden, maar gebeurt illegaal nog wel.

De fazant komt van nature voor in laaglandbossen, waar hij is gespecialiseerd in het vangen van insecten, hagedissen en soms muizen, zaden en aas op de bosbodem. De in Nederland voorkomende fazant is een mix van verschillende ondersoorten en varianten, die in het Aziatische broedgebied voorkomen.