Het natuurgebied De Dulf is een zomerpolder. Door verhoging van het grondwaterpeil is het bijna het gehele jaar gedeelten drassig of onder water. Dit natuurlijke ten gunste van weide- en watervogels. 

 

In Nederland is de kluut tijdens het broedseizoen aanwezig voornamelijk langs de watergebieden zoals het Lauwersmeer. Deze steltloper overwintert langs de kust van de Middellandse Zee en de Atlantisch kust van Frankrijk en Portugal. Een deel van de populatie overwintert in de Westerschelde.

Kluten foerageren het liefst in water met een fijne sliblaag, daar maaien ze als het ware, met hun snavel op een kiertje open, doorheen. Zodra er een garnaaltje of iets dergelijks naar binnen zwemt, klapt de kluut haar snavel direct dicht. Op die manier foerageren ze het grootste deel van de dag.

Bron: Wikipedia

 De Grauwe Gans is een van de vele broedvogels in de Dulf. Toen ik langs het nest liep ging hij plat op het nest liggen, met andere woorden, je ziet me niet.