De Koekoek. Wie kent hem niet. Een vogel die zich niet zomaar laat fotograferen. Broedparasieten zoals de (gewone) Koekoek broeden niet hun ei zelf uit. Het vrouwtje legt haar ei in het nest van een andere vogelsoort. Vaak zijn dit kleine insecteneters, zoals de Gekraagde roodstaart, de  Kleine karkiet en de Heggemus. De eitjes lijken vaak goed op die van de gastheer. De koekoeksjongen komen vaak eerder uit het ei dan de jongen van de gastheer, waarna het koekoeksjong de eieren en jongen van de  gastheer uit het nest kan gooien of meer voedsel krijgt. Op zijn minst bij enkele koekoeksoorten is de tijd tussen de bevruchting en het leggen van het ei een dag later dan bij de gastheer waardoor het jong al wat verder ontwikkeld is (zo'n 31 uur) en sneller uit het ei komt dan de jongen van de gastheer.

(bron Wikipedia)

 

Koekoek Foto: links