Het Fochteloërveen  is een 2500 ha groot natuurgebied op de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Drenthe, bij het dorp Veenhuizen. Het geldt als één van de weinige en best bewaarde hoogveengebieden in Nederland.Het gebied is een restant van het uitgestrekte Drents-Friese hoogveengebied, dat sedert 1660 grotendeels is afgegraven (met name de Smilder venen aan de Drentse Hoofdvaart). Dat het gebied bewaard is gebleven geldt als een historisch toeval en mogelijk een gevolg van de geïsoleerde ligging op een provincie-grens. Pas laat werd een vrij beperkt kanalenstelsel aangelegd, zodat veel veen is blijven liggen en zich zelfs altijd een kleine 'actieve' hoogveenkern heeft kunnen handhaven. Bron: Wikipedia

De nachtpauwoog (Saturnia pavonia, syn. Eudia pavonia) is een nachtvlinder uit de familie Saturniidae, de Nachtpauwogen. De vrouwtjes hebben een spanwijdte tussen de 48 en 90 millimeter en zijn daarmee vaak groter dan de mannetjes die slechts een spanwijdte van 40 tot 65 millimeter bereiken. Het is een van de grootste vlinders van midden-Europa, op de grote nachtpauwoog na. In Nederland waar te nemen vooral op heiden en langs de bosrand op zandgrond. De vliegtijd is van mei tot juni.

 

Bron: Wikipedia

Zwarte Specht. Links het mannetje, herkenbaar aan de rode kruin die vanaf het voorhoofd tot bijna in de nek loopt. Bij het vrouwtje is het alleen een rode kruin op het hoofd