De Drentsche Aa is de verzamelnaam voor een uitgebreid netwerk van beken en zijbeekjes die zijn vernoemd naar het dichtstbijzijnde dorp of veld. Pas in de buurt van de stad Groningen heet de beek ook daadwerkelijk Drentsche Aa.

(bron: Staatsbosbeheer)

Een van de vele wandelroutes die je kunt maken langs de Drentsche AA . Hier op foto beekdal van Schipborgsche diep een van de namen van het dichtbij zijnde dorp Schipborg.

In het beekdal gaat de naam over in Oudemolenschediep.

(Foto onder)

In het voorjaar zijn sommige graslanden langs de Drentsche Aa paars van de bloeiende orchideeën. Er staan dan diverse soorten in volle bloei. De brede orchis, de rietorchis en de gevlekte orchis zijn er voorbeelden van. Maar ook de welriekende nachtorchis groeit in het gebied dat grotendeels beheerd wordt door Staatsbosbeheer. 

(bron: Informatie Drenthe)

Weidebeekjuffer. Bij echt heel mooi weer kom je de weidebeekjuffer bij tientallen tegelijk

tegen, in het beekdal.

Kleine Zonnedauw.

Een vleesetende plant is de kleine zonnedauw even als alle soorten uit de zonnedauwfamilie. De carnivoor onder de planten. De druppels die lijken als dauwdruppels spelen een hoofdrol hierin. Het is een kleverige vocht dat zich als een druppel aan het einde van het klierhaartje of tentakel bevindt en wordt op het blad afgescheiden. De insecten, mug, vlieg of juffer, die op het blad gaan zitten worden hierdoor ‘vastgeplakt’ en de andere rode klierharen buigen zich over de prooi heen, samen met het blad, zodat de prooi niet meer ontsnappen kan. Uit de klierharen zorgt een verteringsenzym ervoor dat de vlieg, mug of juffer verteerd wordt en zo als voedsel dient voor de zonnedauw. De zonnedauw is te vinden op open, natte, zure heide- en veengrond. Stikstofarme, natte en zure gronden. Het wortelgestel is dan ook niet goed ontwikkeld wat inhoud dat de voeding op een andere manier moet binnen komen. Door het vangen van insecten krijgt de zonnedauw wel genoeg voeding binnen.

Anloo is een zeer goed bewaard gebleven Brinkdorp  met veel monumentale Saksische boerderijen. Het landschap rond Anloo wordt gedomineerd door  Essen, bossen en heidevelden (Landgoed Terborgh, Kniphorstbosch) en groenlanden langs de beek, het Anlooër Diepje.