Het Diakonievene is een natuurgebied van 44 hectare bij Nijerbekoop. Het Diakonievene grenst aan de DeDellerboersterheide en bestaat uit een aantal plassen die met elkaar in verbinding staan. In het gebied bevinden zich een pingoruïne, een beboste stuifwal en stukjes heide.

It Fryske Gea is sinds 1953 eigenaar van de Diakonievene. De naaam stamt uit de tijd dat de diakonie van Nijerberkoop voor de armen zorgde en daar turf voor hen won. De kerkelijke armenzorg vond dat de plaatselijke bevolking 's winters geen kou mocht lijden. De tegenwoordige plassen zijn overblijfselen van die vervening.

(bron: Wikipedia)

 

 

Pingo-ruïnes zijn vennetjes die aan het eind van de Weichsel-ijstijd werden gevormd doordat eerder gevormde ijsheuvels (pingo’s) smolten

Met een beetje geluk kom je een ringslang tegen. Even bij de fotograaf voor de camera.

Foto onder.

 Galloway runderen. De runderen komen van oorsprong uit Schotland en kunnen het gehele jaar buiten lopen.

(Klein verhaaltje.) Ik sprak met de eigenaresse van deze runderen. Deze mevrouw woont al een kleine 30 jaar vlak bij Diakonievene en heeft ook al die tijd Galloway runderen. Tot op een dag het Fryske Gea langs kwam met de vraag als ze de runderen ook in Diakonievene wou laten grazen. Daar zij ze natuurlijk geen nee tegen en daarom lopen er sinds enkele jaren  Galloway runderen in Diakonievene.