Siebe Bouma Natuurfotografie

In Nederland hebben we een groot verscheidenheid aan natuur. Natuur waar we zuinig op moeten zijn.

Met deze Website wil ik laten zien door middel van foto`s en tekst hoe mooi maar ook hoe kwetsbaar de natuur kan zijn. Maar ook hoe de natuur zich kan herstellen, zonder ingrijpen van de mens.

De Grutto is daar een voorbeeld van hoe kwetsbaar de natuur kan wezen.

Vroeger een veel voorkomende vogel in de weilanden. Maar door veranderingen  met name verlaging van het grondwater en bemesting (injecteren) zijn de foerageergebieden steeds kleiner geworden. Er zijn weilanden waar men het grondwater peil weer omhoog brengt en de bemesting doormiddel van de koeien weer in het weiland  te laten lopen. Ouderwets boeren.